ព័ត៌មានផលិតផល

  • តង្កៀប X6

    តង្កៀប X6

    ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយួរដៃ និង iPad រយៈពេលយូរអាចបណ្តាលឱ្យឈឺកដោយសារតែការអង្គុយយូរ ដែលជាបញ្ហាសុខភាពប្រឈមមុខដោយសិស្ស និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដូចគ្នា។ជាការឆ្លើយតប ក្រុមហ៊ុន Reno ដែលផ្តោតលើផលិតផល ergonomic បានបង្កើតជើងទម្រ Laptop ចល័ត X6 ដែលអាចប្រើជាមួយ m...
    អាន​បន្ថែម